Ученици Училища

От тази година – национално външно оценяване и за десетокласниците

На националното външно оценяване, което се провежда тази година за първи път, ще се явят всички десетокласници.

Над 51 000 ученици в цялата страна ще държат изпитите през юни.  Задължителни са тези по български език и литература и по математика. По желание десетокласниците могат да се явят и на изпит по чужд език и дигитални компетентности. Получената оценка ще има тежест само за учениците от обединените училища, които са до 10-ти клас. Те са общо 68 в цялата страна. С оценката те ще кандидатстват в друга гимназия до 12-ти клас.

От две години училището във врачанското село Баница е обединено, в него се учи само до десети клас. Резултати от двата изпита ще се впишат в удостоверението за завършен първи гимназиален етап. От тях ще зависи и дали ученикът ще запише 11 клас в избрано училище. „Най им е трудно членуването и от пунктуационната норма поставянето на запетаи, там бъркат най-често, но ще се опитаме да преодолеем тези пропуски”, казва учителката по БЕЛ – Соня Михайлова. Снежина е сред добрите ученици, но въпреки това се притеснява. „Знам, че това ни е решаващ изпит, от него зависи дали ще продължаваме напред, ако не го вземем него, няма накъде”, смята Снежина.

Основната трудност идва от това, че за почти всички  ученици тук българският не е майчин език. „Да достигнат десети клас, за тях е цяло геройство, тъй като етническите особености предполагат те по-рано да приключат с обучението си в училище”, отбелязва Теменужка Томчовска, директор на ОУ „Христо Ботев“.

Оценяването ще се извършва по точки. Учениците ще имат шанс да продължат в 11 клас, дори ако изкарат 0 точки. „Ще формират бал, който ще бъде с компоненти от предметите, с които кандидатстват, но от изпита ще имат нула точки. За всички останали десетокласници оценката няма да има тежест”, обясни пред БТВ Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката.

Промени има и при седмокласниците. Те ще трябва да преговарят и материала от шести клас по литература. Догодина изпита по литература за седми клас ще включва и материала от пети. Традиционно изпитите на учениците се провеждат преди лятната ваканция.

Източник: novini.bg