Институции Ученици Учители

От сряда на учениците ще се дават и нови уроци

Ако миналата седмица по-голяма част от учениците у нас преговаряха и затвърждаваха дистанционно стари знания, то от сряда ще могат да им се дават и нови уроци.

Това става ясно от писмо на шефа на РУ-София Ваня Кастрева до столичните директори, което се разпространява из социалните мрежи. Отчасти то отговаря на множеството въпроси, поставени от родители последните дни във връзка със започналото на 16-ти март дистанционно обучение – доста от тях се оплакаха, че на практика са се превърнали в учители, че децата им учат доста повече от преди и прекарват неимоверно много време пред компютрите и т.н.

В писмото е посочено, че след успешното стартиране на обучението в електронна среда в голяма част от училищата в страната МОН препоръчва да се подобри организацията, като се мотивират учителите да продължат да работят със същата енергия и желание, а учениците да се чувстват приобщени към обучението от разстояние с подкрепата на своите родители. „От съществено значение е добрата координация между учителите, преподаващи на един и същ клас, включително и работата на класния ръководител, който не провежда час на класа, но координира електронното обучение, и тази дейност да се отчита като един час седмично. В тези условия водещ принцип следва да бъде поставянето на мястото на ученика, за да се прецени неговото натоварване, което включва освен комуникацията с учителите, четене на материали и самоподготовка“, се казва в писмото на Кастрева.

По думите й е целесъобразно времето за обучение на учениците от начален и прогимназиален етап да е до 6 учебни часа, а за учениците от гимназиален етап – до 7 учебни часа. „За момента, в процеса на електронното обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност. Препоръчително е на учениците да не се поставят задачи, които изискват отпечатване на материали“, съветва още Кастрева. По думите й, с оглед повишаване на ефективността на преподаването, от средата на тази седмица учителите могат да преминат към преподаване на нови знания.

„Една от задачите ни през следващите дни е да насърчим в по-голяма степен проектно-базираното обучение. Синхронното обучение като възможност за преподаване на нови знания се сблъсква с редица ограничения (достатъчно устройства, надежден интернет) и изисква многочасово стоене пред компютъра. В този момент е важно да се погрижите и за хигиената на преподаване в електронна среда – с разписание, продължителност на часовете, междучасие, по-дълго от стандартното. Тъй като на практика организацията на дистанционното обучение е целодневна, имате възможност да изпълните тази препоръка. В този момент е особено важно да споделяте помежду си ресурси, опит, добри практики“, препоръчва още шефът на РУО-София.

Дистанционното обучение стартира миналия понеделник трудно – с блокирали платформи, засечки в интернета и др., но с огромен ентусиазъм от страна на учители и ученици. По данни на МОН в него са се включили 89% от учениците, тъй като останалите 11% не разполагат с крайни устройства. За тях ще се търсят индивидуални решения. На практика обаче броят на обхванатите в електронно обучение е доста по-малък – в някои класове учебните часове бяха посещавани едва от половината ученици от класа по ред причини – работа от къщи на родителите, които не могат да помогнат на децата си, технически затруднения с електронните платформи и т.н. Някои училища както в страната, така и в София, пък директно започнаха с нови уроци още в началото на седмицата, въпреки указанията на МОН до 29-и март само да се затвърждават стари знания и да се правят преговор и упражнения.

Източник: segabg.com