Училища

От синдикат “Образование“ искат наказания за родители

Около 20% са необхванатите деца в подготвителна възраст, сочи национално проучване на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, резултатите от което бяха представени днес.

Учебните заведения нямат ефективни лостове, за да привличат и задържат проблеми деца от малцинствата и социално слабите семейства и като цяло не са мотивирани да задвижат процесите поради липса на финансови стимули.

Министерския правилник и училищните правилници не предвиждат достатъчно категорични санкции срещу родители, които не осигуряват присъствие на децата си в учебните звена. Детските градини и училището нямат право да налагат парични глоби. Общините и държавата пък не са много активни и сриктни, когато трябва да санкционират.

Според синдиката е необходимо да се криминализира системното неосигуряване на присъствието на дете или ученик в училище от родителите му. Това обаче върви „в комплект“ от още промени, някои от които свързани с финансовите подобрения в сферата. Ефективното привличане, възпитание и подготовка на децата трябва да бъде подпомогнато от по-сериозни помощи от държавата.

Синдикат „Образование“ приветства въвеждането на длъжността „приемен учител“ , който да „помага“ на класния ръководител в за дисциплината на учениците и комуникацията с родителите, да посещава учениците в къщи, да определя и работи с учениците в риск, да предприема действия за ограничаване на ранните бракове при учениците от ромски етнос, да осигурява провеждане на обществено полезен труд.

Той трябва да мотивири родителите за активно участие в училищния живот. По разчети на синдиката, това ще струва не по-малко от 8 млн. лв на бюджета.