Ученици

От първи – в пети клас, а по средата…!?

По повод случая с момиче, записано в първи клас и незавършило, поради пътуване, оказало се във втори клас, в социалните мрежи се разрази истински фурор от мнения и аргументирани позиции. Повечето от тях са от учители, които са напълно наясно със ситуацията и които коментираха случая така: „…Щом си записан в първи клас си сигурен петокласник – четеш, не четеш, пишеш, не пишеш – пети клас ти е в кърпа вързан. „Некадърните“ учители в пети клас да се чудят какво да правят”.

Всъщност, случаят тук отново опира да прословутите делегирани бюджети, за които коментира в социалните мрежи по същия случай и друг учител така: „…С тези делегирани бюджети и не повтарянето в начален етап, всичко е възможно!”.

Оказва се, че проблемът с делегираните бюджети, по които един ученик „струва” около 1350 лв., които се получават от училището, е в основата на проблема. Той обаче води след себе си нов проблем, свързан с това, че ако един ученик е пребивавал в училище с отсъствия, тоест – нередовно, съответно и не се е подготвил добре, той преминава в по-горен клас. И така до пети клас. А ако този ученик не е готов, как ще учи пълноценно в пети клас…!?

Проблемът е, че обучението, което сякаш прелита през първите четири години, изведнъж изкристализира в пети клас, когато вече може да се повтаря, но не това е целта, нали така!?

Ако подготовката в първите четири години обаче куца, по някакви, каквито и да са, причини, какво правим тогава в пети клас…? Дали по този начин няма да се вдигне изкуствено /или напълно естествено!/ процентът на повтарящите ученици именно в този първи клас, след началните четири години и до какво ще доведе това – до „епидемия” от повтарящи…!?

Проблемът е сериозен, защото преподавателите в пети клас са натоварени да компенсират четири години образование, което е възможно да е непълноценно, независимо от причините, обчективни, или субективни. А компенсацията нса практика е неизпълнима! Как да се навакса нещо за един крок, което е пропуснато с години…!? Дали да се преподава нов материал, или да се търси компенсаторен механизъм и как да се съчетаят двете несъчетаеми образователни действия!?

Проблемите се поставят от учителите, а отговорите се очакват от онези, които са взели решенията, написали са законите и са ги приели, и които в крайна сметка провеждат реформите, които според едни сякаш все още не са завършили, а според други пък, въобще не са и започвали, или ако са започвали, не са в правилната посока!

Венцислав Жеков

Източник: teacher.bg