Мнения

От МОН с позиция по темата с часовете по рисуване и музика

Темата с образованието е любим повод да „се взривяват“ социалните мрежи, в повечето случаи от хора, които са далеч от качествената информация по даден казус. Вместо да се занимава с подобряване на образователната средна у нас, МОН по принуда трябва да отговаря по безброй подобни въпроси. По един от тях ведомството излезе с официална позиция:

В писма до министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев директори на училища, учители, родители и ученици,  алармират, че в новия образователен закон липсва конкретика по отношение присъствието на задължителни часове за изучаване на музика и изобразително изкуство в първия гимназиален етап. Части от писмата се цитират и в някои медии, които създават невярна представа за присъствието на общообразователните дисциплини в учебния план.

В тази връзка следва да уточним, че при изготвянето на стандартите лично министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев настоя експертите от МОН да търсят баланс и в учебния план, като във всеки един от етапите предметите музика и изобразително изкуство да бъдат изучавани. Той препоръча тези предмети да са самостоятелни и най-важното да се изучават и в Х клас, което до този момент не е присъствало в типовия учебен план, а единствено в специализираните училища по изкуствата. Така музика и изобразително изкуство ще се изучават от всички ученици във всички видове училища от първи до десети клас, с което ще се постигне изграждане на отношение към изкуството и ще се дадат възможности за разкриване на дарбите на децата.

Министерството на образованието и науката се е съобразило с рамката на закона като същевременно е положило максимални усилия за постигане на балансирано изучаване на всички общообразователни предмети, за да могат учениците да получат необходимите знания.

Министър Танев приканва за мнения и становища по публикуваните проекти на държавните образователни стандарти за учебния план, общообразователната подготовка и познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, тъй като до 9 ноември 2015 г. тече двуседмичният срок за обществено обсъждане.