Институции Учители

От МОН отрекоха, че провеждат обучение на педагози с ромски език

Публикациите и коментарите в социалните мрежи, че МОН провежда задължително под каквато и да е форма обучение на педагози за начална педагогика с ромски език, не отговарят на истината.

Това се казва официална позиция от Министерството на образованието и науката, която публикуваме без редакторска намеса.

„В електронната платформа, цитирана в социалните мрежи, преподавателите записват специалността, която са придобили рамките на своето висше образование. Именно в този списък присъства и специалност „начална училищна педагогика с ромски език“. Фигурират и всички останали педагогически специалности, изучавани във висши училища. Наличието на „начална училищна педагогика с ромски език“ в платформата гарантира правото на завършилите тази специалност през годините, когато е имало такава, също да имат достъп и да се включат в различните обучения за допълнителна квалификация. От 2004 до 2009 г. тази специалност е съществувала във Великотърновския университет, била е закрита в съответствие със становище на Националната агенция за оценяване и акредитация. Сега  специалност „начална училищна педагогика с ромски език“ няма в нито едно от висшите училища в страната.

Визираната платформа ще послужи за доброволното кандидатстване на педагози, които желаят да придобият допълнителна квалификация по изпълняван от МОН проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Допълнителна квалификация по „начална училищна педагогика с ромски език“ не е предвидена и не предстои да се провежда.

Официалният език в системата на образованието в Република България е българският. За децата и учениците с различен произход е осигурена възможност да изучават и своя майчин език в избираемите и/или във факултативните учебни часове. Към момента, както и за последните 10 години данните на Министерството на образованието и науката показват, че в нито едно училище в страната няма ученици, които да са избрали като майчин език ромския, и съответно не са провеждани, нито се провеждат такива занятия“.

Източник: novini.bg