Учители

От есента ще има повече средства за учителите, работещи с проблемни деца

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че на учителите се пада основната задача учениците им да овладеят българския език и особено в етнически смесените райони. Това той каза по време на посещението си в Кърджали. Вълчев подчерта, че изучаването на българския език е заложено в достатъчна степен в образователните програми, а за децата, за които той не е майчин, е ключово обучението им да започне още в предучилищна възраст, те да бъдат обхванати още в детските градини. Той посочи, че основната част от работата я вършат част от учителите, а в училището има достатъчно часове в учебния план.

 „По проекта „Твоят час“ финансираме обучение за преодоляване на образователните трудности, като основната част от групите са сформирани именно за справяне с проблемите по български език. Така че натрупването на педагогически усилия трябва да гарантира достигането на общо-образователния минимум. Основната роля за доброто овладяване на българския език е на учителите, те са тези, които могат да компенсират трудностите. По-добрата работа на детските градини, на училищата и учителите е рецептата за справянето с този проблем, обхващането на децата още в градините, задържането им в системата, това е най-важното, а учителите трябва да бъдат мотивирани“, коментира министърът. Той заяви, че от началото на следващата бюджетна година ще има промяна в делегираното финансиране, този ангажимент фигурира и в управленската програма на правителството, и в приоритетите на Министерството на образованието. През септември – октомври ще бъдат предложени промените в Закона за предучилищното и училищното образование в частта за финансирането.

„Промените ще бъдат основно по отношение на разпределителния механизъм в системата. От една страна, той трябва да осигури справедливост в разпределението на средствата, училищата да имат относително равни условия за обезпечаване на учебния процес. Разбира се, по-големите училища трябва да получават повече средства. Но вече се предвижда това да зависи и от други фактори, не само от броя на учениците. Отделно от това механизмът ще бъде надграден със средства, които да изравнят възможностите на училищата да привличат преподаватели, защото е факт, че в по-малките и отдалечени населени места, и в детските градини и училища с голяма концентрация на деца от рискови групи, това е трудно. Точно тези заведения ще получат повече средства, за да могат учителите в тях да бъдат компенсирани заради работата си с проблемните деца“, допълни Красимир Вълчев.

Преди да пристигне в Кърджали, той преряза лентата на реновирания корпус за практическо обучение по готварство и ресторантьорство в ПГ по Туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св.Св. Кирил и Методий” в Момчилград. По-късно в залата на Бизнес-инкубатора в областния град той се срещна с директорите на детските градини и училищата от региона, с общинските кметове. Присъстват зам.-председателят на парламента Цвета Караянчева и областният управител Никола Чанев.

Източник: actualno.com