Мнения

От Европа също се обадиха по темата “Един учебник по предмет“

Европейската асоциация на издателите на учебници се обяви категорично срещу изразеното намерение на Министерството на образованието и науката да въведе само един учебник по всеки предмет.

Във въпросната асоциация са обединени 20 издатели.

„Въвеждането на един учебник по предмет, списван само от учители и без сътрудничество с професионални автори и издатели, е сериозна стъпка, която противоречи на най-добрите практики в образованието“, се казва в официалната позиция на сдружението.

„Образованието, преподаването и ученето трябва да отчитат индивидуалните особености на децата или учениците, техните различни способности. Ето защо има различни методи на преподаване и на учене. Има разлика в това дали детето расте в провинцията, или в голям град, има разлика и в това дали учи в малоброен, или многоброен клас. Професионалистите в издателствата събират информация от учителите в цялата страна и въз основа на данните разработват учебни материали за различни случаи“, продължават от ЕАИУ.

„Всяко училище би трябвало да може да избира онези учебни материали, които са най-подходящи за неговите ученици. Един-единствен учебник не може да задоволи нуждите на различни видове учители и ученици“.

Издателствата обаче отчитат и бизнес елемента в казуса.

„Повечето европейски правителства уважават експертността на издателствата и работят заедно с тях по много и различни проекти. Те насърчават честната и полезна конкуренция между издателствата, което гарантира, че всички се стремят към максимално подобряване на качеството на продуктите“.

„Издаването на учебници в България сега е застрашено от изчезване и това ще има сериозни последици за училищата, учителите, родителите и учениците“, не крият притеснението си в ЕАИУ.