Училища

От днес се подават кандидатури по схемата “Училищно мляко“

От днес до края на месеца се подават кандидатури по схемата „Училищно мляко“, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“. Между 16,34 и 138,85 евро за 100 килограма млечен продукт в зависимост от тяхната категорията е размерът на помощта, която отпуска ЕК чрез разплащателната агенция.

Кандидати по европейската схема могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, представители на едно или повече учебни заведения. Заявки за одобрение се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по местонахождение за училищата и по адресна регистрация за останалите кандидати.

Максималното количество е 0,25 литра мляко на ден за дете.

Изрично изискване е млякото да е в опаковка за еднократно ползване и на етикета да са изписани количеството и срокът на годност. Това важи и за сиренето и кашкавала, които се дават на децата.

„Училищно мляко“ има за цел да създаде навици за консумация на мляко и млечни продукти и траен интерес към здравословното хранене. В обхвата й влизат всички предучилищни, начални и средни училища, независимо дали са държавни или частни.

Допълнителна информация