Мнения

От Агенцията за закрила на детето одобряват промените в закона

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева обяви, че подкрепя разширяването на обхвата на възможностите за достъп до самостоятелна форма на обучение за децата, въведено с приетия от парламента Закон за предучилищното и училищното образование.

В него са предвидени гаранции за защита на правата и интересите на децата, тъй като прилагането на тази форма на обучение се допуска при спазване на държавните образователни стандарти. Което означава подготовката да се извършва на базата на училищния учебен план, като в края на годината се полагат изпити по конкретните предмети.

„Важно е учениците, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение, и техните родители да получават необходимата подкрепа от специалисти при усвояване на учебния материал и методите за неговото преподаване“, категорична е Жечева.

„Те трябва и да бъдат подкрепяни през целия период на подготовка в домашни условия. Такава възможност дават предвидените в закона центрове за подкрепа за личностното развитие. Тези центрове трябва да осигуряват и превенция на риска от изолация на детето и трудности при изграждането на умения за социалната му интеграция и адаптация“, каза още тя, цитирана от „Стандарт“.