Отсъствия (извиняване на отсъствия от класния ръководител)

Отсъствия на учениците се извиняват от класния ръководител, което може да се направи в режим „Отсъствия“.

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Отсъствия“

фиг. 1

В поле клас избирате класа, на който сте класен; в полето дата избирате датата, за която искате да извинявате отсъствия и кликвате върху „Зареди“. (фиг.1) Визуализира се списъкът на учениците от класа и се вижда плъзгач за отсъствия само на тези, които имат написани за съответната дата и на съответния предмет. Ако искате да ги извините кликвате върху плъзгача за да се извини отсъствието. Ако тиренцето е сиво,(фиг.2) отсъствието е извинено. 

фиг. 2