Мнения

Отсъствията да водят до глоби, предлага учител

„Всяко неизвинено отсъствие трябва да се плаща от родителите на ученика: държавата поема определен набор разходи за всеки учебен час: топло, светло, удобство, технически средства, учител – всичко се осигурява на ученика, без той да плаща за това. В случай, в който сам е решил да не използва осигуреното му от държавата в образователната институция, трябва да й възстанови разходите, които няма как да спрат, заради неговото отсъствие. И стойността да не е 5 лв., а 30 лв., например, или 10% от минималната работна заплата”. Това беше предложение за начин за намаляване на отсъствията на учениците, което направи преподавател.

Учителите приеха това много динамично. Ето и част от мненията по темата, които открихме в социалната мрежа:

„Много добро предложение. Бих го развила така: Всички ученици получават детските надбавки, но те ще се изразят във вид на стипендия – за успех, поведение и присъствия в часовете. Според „заслугите“ – и големината ѝ”, предлага друг преподавател, който одобрява идеята и е готов да експериментира. 

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg