Мнения

Отрасловият съвет одобри програмите за втори, шести и осми клас

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование обсъди и прие учебните програми  за II, VI и VIII клас с направените предложения и становища на свое заседание в петък вечерта.

В него взеха участие представители на национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти от Министерството на образованието и науката. В заседанието участва и заместник-министърът Диян Стаматов. Членовете на съвета  одобриха и графика за обученията на експерти и педагогически специалисти за прилагане на новите учебни програми и стандарти.

Представените на съвета програми за втори, шести и осми клас по български език и литература, история и цивилизации, музика, и графикът на обученията отразяват получените становища в хода на обсъжданията. Очаква се идната седмица те да бъдат представени официално и одобрени от министъра на образованието и науката.

Социалните партньори потвърдиха ефективността на цялостната организация на Министерството на образованието и науката за подготовка на системата на средното образование за промените, които настъпват след 1 август 2016 г., когато влиза в сила Закона за предучилищното и училищното образование.