Отпуснаха 465 055 лв за ремонта на засегнатите от потопа училища

Отпуснаха 465 055 лв за ремонта на засегнатите от потопа училища

Министерският съвет прие Постановление за отпускане на 465 055 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Средствата ще бъдат насочени за подобряване на материално-техническата база в едно държавно и шест общински училища на територията на общините Варна и Добрич, засегнати от наводненията през месец май.

Направената след бедствието проверка е констатирала необходимост от извършването на ремонтни дейности с оглед осигуряването на нормален учебен процес.

Директорите на училищата ще изготвят програма, която да планира ремонтите за времето на лятната ваканция. Министерството на образованието и науката ще изисква отчет за предприетите действия и ще извърши проверка на място преди започване на новата учебна година.

Коментари във Facebook