Училища

Отпуснаха 465 055 лв за ремонта на засегнатите от потопа училища

Министерският съвет прие Постановление за отпускане на 465 055 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Средствата ще бъдат насочени за подобряване на материално-техническата база в едно държавно и шест общински училища на територията на общините Варна и Добрич, засегнати от наводненията през месец май.

Направената след бедствието проверка е констатирала необходимост от извършването на ремонтни дейности с оглед осигуряването на нормален учебен процес.

Директорите на училищата ще изготвят програма, която да планира ремонтите за времето на лятната ваканция. Министерството на образованието и науката ще изисква отчет за предприетите действия и ще извърши проверка на място преди започване на новата учебна година.