Ученици

Отпуснаха 213 570 лв за деца с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 213 570 лв. по бюджетите на МОН и на общини, с които се осигурява изплащането на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

За 2016 година по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за Министерството на образованието и науката са определени средства в общ размер на 893 750 лв.