Ученици

Отпускат пари за стипендии на даровити деца

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 74 520 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Отпусната сума е в рамките на планираните в централния бюджет за 2016 г.

Средствата са предназначени за подкрепа на ученици от общинските и държавните училища в системата на министерствата на образованието и науката и на земеделието и храните, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

Източник: МОН