Мнения

Отпускат пари за оборудване на кабинети за професионална подготовка

Правителството одобри допълнителен трансфер на 4 671 400 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по няколко национални програми.

С парите „ще бъдат оборудвани учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, ще се ремонтират учебни кабинети за професионална подготовка, ще бъдат осигурени учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда”, отбелязва в свой анализ Зорница Славова от ИПИ.

Парите следват заложените цели в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение за периода 2015-2020 година за обновяване и модернизиране на материално-техническата база на професионалните училища.

Източник: investor.bg