Институции

Отпускат нови 64 млн. лева за дофинансиране в образованието

Министерството на образованието и науката разработи проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година. Три от тях са нови – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Предвижда се близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през 2018 г., съобщиха от МОН.

По програмата „Заедно за всяко дете“ с бюджет 450 000 лева ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

Програмата „С грижа за всеки ученик“ предвижда 2 милиона лева да бъдат отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението.

Програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ с бюджет от 28 милиона лева осигурява изплащане на обезщетения при оптимизиране на структурата на персонала в детски градини и училища.

Разширява се обхватът на програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, с бюджет 9,23 милиона лева, в която са разработени три нови модула. 100 000 лева са предвидени за посещения на музеи. 1,7 млн. лева – за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и 2,9 млн. лева – за осигуряване на ученически шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали досега. Сред тях са „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Обучение за ИТ кариера“, „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“, „Квалификация“, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, „Роден език и култура зад граница“ и „Без свободен час“.

Със средствата по националните програми ще се осигуряват съвременни информационни и комуникационни технологии и ще се внедряват иновативни методи на обучение. Предвидени са и средства за оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и за осигуряване на целодневно обучение на учениците, посочват от МОН.

Източник: МОН