Институции

Отпускат нови 300 млн. лв. за образование

Увеличение на средствата за образователните институции с 330 милиона лева предвижда средносрочната бюджетна прогноза за следващата година, каза министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че предстои промяна на формулата за разпределяне на средствата в системата. Разходният стандарт няма да зависи само от броя на учениците, посочи той, а новите параметри предвиждат допълнителни средства за малките училища.

За да бъде осигурен равен достъп до образование ще бъдат компенсирани учителите, които работят в малки или отдалечени населени места, както и в образователни институции с концентрация на деца от уязвими групи.

В началото на следващия месец ще бъде представена програма за координация между институциите за съвместна работа в политиката на МОН за задължителното задържане на децата в предучилищна и училищна възраст, отбеляза образователният министър.

Източник: fakti.bg