Училища

Отпускат над 260 000 лв за ремонти на 22 училища в Разградско

260 612 лева ще бъдат отпуснати за належащи ремонти на 22 общински училища в област Разград, стана ясно по време на визитата на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова в Разград.

„Министерството на образованието и науката ще работи по оперативна ос за образователна инфраструктура по програмата „Региони в растеж“. Ще може да се кандидатства с проекти по нея“, обяви министър Клисарова на среща с директорите на училища в региона.

На срещата министърът говори за приоритетите в работата на МОН през следващата година. „Знаете, че правителството обяви образованието за приоритет и го доказа с бюджет 2014 г. – отпуснаха се допълнителни 100 милиона лева“, обясни тя.

В срещата, която беше водена от областния управител на Разград Стоян Ненчев, участваха и народни представители, членове на комисията по образование към Народното събрание.

Министър Клисарова говори пред директорите за вече приетата от МС Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, както и проекта на Стратеия за развитие на педагогическите кадри.

Директори поставиха въпроси по отношение на статута на детски центрове и тяхното финансиране, въвеждане на целодневното обучение във всички училища, не само в средищните училища, както и възможността подготвителните групи да бъдат организирани в училищата, а не в детските градини. Според учители извънкласните и извънучилищни дейности ще помогнат за намаляване броя на отпадналите от образователната система деца, както и ще допринесат за развитието на индивидуални заложби и таланти.