Институции Училища

Отпускат допълнителни 3 млн. лева за деца в риск

Министерският съвет отпуска допълнително 3 295 560 лв. лева по бюджетите на общините за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата за 2019 г.

Общо 21 294 580 лв. бяха предоставени през май за целта. Средствата бяха разпределени в 1 342 общински детски градини и училища.

С допълнителните над 3 млн. лева ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за още 239 общински детски градини и училища. Целта е да се предприемат по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от уязвими групи.

Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или помощник на учителя, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, отговарящ за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи.

От правителството посочват, че отпускането на допълнителните средства по бюджетите на общините няма да се отрази на държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени като разходи за персонал за делегираните от държавата дейности за функция “Образование” по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Източник: news.bg