Институции Ученици

Отписват от училище с бележка, че детето е прието в чужбина

Когато заминават за чужбина, за да отпишат детето си от училище тук, родителите вече трябва да представят документ, че са го записали да учи в държавата, където отиват.

Тази промяна в регламента опитва да пресече хитруване в етномахалите, но е напът да предизвика ефект с обратен знак – още по-дълги сводки с отпадащи деца.

Доскоро практиката бе родителите, които заминават зад граница, да уведомят училищните власти. В този случай хлапетата се отписваха от школото. По създадения междуинституционален механизъм за обхващане и задържане в училище обаче екипите бяха длъжни след това да посетят семейството. Именно при тези обходи се установило, че доста хора хитруват – казват, че тръгват за Германия, но на практика остават в махалата и използват вратичката, за да спрат хлапетата от занятия.

За да се пресече порочната практика, промяна в Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование разписа нов регламент. Ако имат намерение да напуснат страната, родителите вече трябва не само да информират директора на училището, но и да представят удостоверение от училище в държавата, за която тръгват, че детето ще продължи образованието си там.

Това, от една страна, създава много бюрократични проблеми, защото трябва да се отиде предварително в другата държава, за да се получи такъв документ. А и невинаги всички подробности са отработени в аванс – в повечето случаи училището се търси след установяването на фамилията на новото място.

От друга страна, когато поискаме такъв документ, родителите направо си тръгват, а някои с подобни казуси изобщо вече не идват и да ни информират, разказват директори от учебни заведения с деца от малцинствата, където миграционните процеси са най-динамични. Когато майката и бащата постъпят така, школският шеф няма как да отпише детето и то продължава да се води ученик, но реално спира да посещава занятия. Според Закона за предучилищното и училищното образование това може да продължи, докато натрупа 60 дни, в които не е било в клас. Тогава вече го отписват, то влиза в сводките на отпадналите и попада отново в полезрението на екипите за обходи по домовете.

Въртим се в омагьосан кръг, реагират училищни директори. Докато се опитва да спазва новите разпоредби, директор на школо в „Столипиново” вече се е сблъскал с около 250 подобни казуса за година само в своето училище. За някои от тях постъпила информация от съседи и съученици, че семейството наистина се кани да пътува.

По данни от неформални канали обаче директорът няма правомощия да го отпише. Така отсъствията се трупат. В един момент в МОН, където имат достъп до платформата, в която се отразяват, прави впечатление, че неизвинените главоломно растат. Тогава ние излизаме виновни, че не си вършим работата, негодуват школски директори. И екипите за обходи пак тръгват по къщите.

На този етап от процеса лъсва и нов парадокс – част от семействата наистина са тръгнали за чужбина, но това не е станало веднага след като детето е спряло да влиза в час.

По този начин промяната в нормативната база не сработва, а на практика натоварва допълнително учителите. А създава и неточна статистика за отпадащите, казват от училищата, които се борят с проблемите, предизвикани от емиграцията. Затова настояват за друга регулация по отношение на заминаващите деца.

Източник: marica.bg