Отпаднали от училище, които са на възраст над 16 г., но нямат основно образование, могат да вземат три класа за 9 месеца вместо за три години – 5., 6. и 7.

За първи път тази година програмата „Нов шанс за успех” включва такава опция, която смути директори на училища, обучаващи възрастни.

Работим вече 5 г. по различни фази на програмата и досега в рамките на една година можеше да се взима само един клас от прогимназията, разказа директорка. В нейното училище има 2 групи за ограмотяване и една за придобиване на компетентности от прогимназията, която учи материала за 5. клас.

По регламент тези, които се ограмотяват, в 600 учебни часа минават материала по български, математика,

„Човекът и обществото” и „Човекът и природата” от 1. до 4. клас, след което при издържани изпити получават документ за завършено начално образование. За групите за придобиване на компетентности от прогимназията продължителността на обучение за всеки от класовете от 5. до 7. остава като преди, но сега етапите могат да се минат непосредствено един след друг. Така на практика се оказва, че 3 учебни години се отмятат за 9 месеца вместо за 36. Докато учат, на курсистите им се полага и стипендия.

Според други школски директори е по-добре програмата „Нов шанс за успех” да не се прилага за степен прогимназия, а само за ограмотяване, тъй като държавата е дала възможност да се учи в самостоятелна форма – за тези, които наистина са мотивирани. Несериозно е за 3-4 месеца да се взима цял клас от прогимназията, изтъкват директорите. И предупреждават, че това може да има обратен ефект и да насърчи необразоваността – ученици в задължителна училищна възраст няма да имат мотивация да са редовни в клас, ако знаят, че после може да наваксат само за няколко месеца, при това получавайки и стипендия. Парите, които се полагат на „първолаци с мустаци”, били важен стимул и за включващите се в групите за ограмотяване хора в по-напреднала възраст, като често той доминирал над желанието да се научат да четат.

Ставката е 4 лв. на ден, което прави около 80 на месец и от 240 нагоре за целия курс.

Регионалният координатор на програмата „Нов шанс за успех” Нели Спасова потвърди, че тази година обучението на възрастни е организирано по този начин, като отделните модули от прогимназията не са с променен хорариум. Решението да следват непосредствено един след друг е взето в МОН и описано в инструкциите за работа по програмата.

Проектът „Нов шанс за успех”, по който включените тази песен групи вече чакат датите за изпитите, стартира през септември 2016 г. с продължителност 27 месеца и бюджет 25 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Заради забавяне на процедурите се очаква дейностите да приключат през август. Проектът надгражда изпълнявания по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2011-2015 г. „Нов шанс за успех”, по време на който бе разработен цялостен модел за обучение на възрастни. Целта е да се улесни достъпът на неграмотни и слабограмотни, навършили 16, които не са ученици, до общообразователна, професионална подготовка и пазара на труда.