Институции Училища

Отпада срокът за минаване на едносменен режим

Училищата и общините вече не са длъжни да осигурят преминаване на едносменен режим до 2020 – 2021 г. Това беше крайният срок, който бе фиксиран от новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Сега Министерството на образованието се отказва от него. Крачката назад се налага поради различните проблеми около създаване на нужните условия.

Това обаче не означава, че директивата се снема тотално. Създава се нов регламент за постепенното и по-дългосрочно реализиране на тази политика. Новото указание е всеки директор на училище да разработи план и заедно с общината да определят кога полудневната организация на учебния ден ще започне да се осъществява преди обяд. До 15 декември всяка община трябва да представи на министъра на образованието и науката плановете за утвърждаване.

В Пловдив нерешени от години са казусите с учебните заведения, които делят една сграда. Сериозни трудности създава например съжителството на Математическата гимназия и ОУ „Драган Манчов”. Друга „двойка” са Хуманитарната гимназия и ОУ „Княз Александър I”, които ползват обща база и няма как да осигурят обучение само сутрин.

Отдавна сме представили нашия план в МОН, беше разглеждан даже от Министерски съвет, коментира новото изискване директорът на Математическата гимназия Ивайло Старибратов. Той допусна, че удължаването на сроковете се прави, защото се разчита на средства от резерв в края на годината, които да се насочат към изграждане на училищна инфраструктура. Министерски съвет вече гласува 50 млн. лева за строеж на нови училища, от които 9,1 млн. са за Варна, а около 30 млн. – за София. „Очаквахме останалите средства да бъдат дадени на Пловдив за строеж на нова сграда на Математическата гимназия. Сега ще подновим заедно с общината настояването си за пари, с които да се изпълни проектът, който отдавна чака реализация и ще реши проблемите на учебното заведение“, добави Старибратов. Нужни са около 10 млн. лева, за да се вдигне комплексът, за който гимназията има терен на гърба на хотел „SPS”.

Проблем с осигуряването на едносменен режим имат и други учебни заведения, които имат своя сграда, но към които има голям интерес и събират много ученици. Големият брой паралелки там при наличната база не дава възможност всички да са в клас по едно и също време – само до обяд.
Освен това възникват и проблеми с осигуряването на целодневно обучение, което по принцип трябва да се предлага до 7. клас. В многочислените училища е трудно да се осигури занималня за всички дори в начален курс – заради липса на помещения. Така се стига до напрежение в началото на всяка учебна година кои деца да бъдат записани в тъй наречените полуинтернатни групи, както се налага директорите да правят „подбор”, давайки предимство на работещи родители без баби и дядовци, които биха могли да поемат децата следобед.

ОУ „Алеко Константинов” е едно от учебните заведения, които отдавна предлага решение на въпроса – да се осигури финансиране за ремонти в предоставената му бивша сграда на МУЦТПО, като там се настани целият начален курс, а прогимназиалните класове останат в основната база и така се премине към учене само на една смяна. До момента няма финансиране и зелена светлина от общината. Директорът Красимир Ангелов обаче не се е отказал от постъпките.

В новите правила е заложен специален ред за съгласуване с финансиращия орган – общината, и с началника на РУО, когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището. Директорът ще трябва да съгласува възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици, наличната материално-техническа база и обезпечаването на едносменен режим. Той е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО при утвърждаването на броя на паралелките за I клас. Това изискване се въвежда, за да се осигурят условия за качествено образование. Сега в някои от топ училищата, които са най-желани от първолаците, се обявява прием на много паралелки, а после се оказва, че на приетите деца не може да се осигури занималня.

Източник: marica.bg