Ученици

Отпада забрана за участие в ученически игри

Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта единодушно прие да отпадне забраната картотекирани състезатели да участват на ученически игри.

Миналата година бе приета промяна в закона за физическото възпитание, която ограничаваше в ученическите турнири, организирани от Министерството на младежта и спорта, да участват повече от двама картотекирани в клуб състезатели, информира федерацията по волейбол.

Директорите задължиха учителите по физическо възпитание да участват на ученическите първенства, въпреки че част от тях са и треньори в местните клубове. Това доведе до отказване на 10 отбора от участие в първенството организирано от БФВ и нарушаване пирамидата на спорта.

Много от клубовете се изправиха срещу идеята, но не успяха да постигнат нищо.

Миналия четвъртък комисията по въпросите за децата, младежта и спорта имаше изслушване относно промяна на закона за физическото възпитание, за участието на картотекирани състезатели в ученическите игри. На изслушването беше внесено предложение за промяна на закона. Представители на федерациите по волейбол и бакетбол бяха категоричбу, че подобно правило би нарушило пирамидата на спорта.

„По този начин се ограничават талантливите деца. Всичко трябва да се прави в името на децата и развитието на спорта, а това е ограничение на техните права. Никъде по света няма подобна практика“, коментираха от волейболната федерация.

Проблемът всъщност не е самото правило, а фактът, че много треньори са и учители по физическо възпитание в училищата и биват принудени да изберат къде ще играят децата. С отпадането на правилото учителите няма да бъдат притиснати да избират, а децата ще имат възможността да тренират и да играят където искат.