Ученици

Отпадането на ученици от училище – в ръцете на общините

Ключът за решаването на проблема с отпадналите от училище деца е най-вече в ръцете на местната власт. Това каза Красимир Вълчев, главен секретар на МОН.

Вълчев припомни, че факторите за трайното отпадане на ученици от образователната система са много, а за справяне с проблема трябва да се наблегне на междуинституционалната работа. Целта е децата да се привлекат към образованието още в предучилищна възраст. В процеса обаче по-важни са общините и Агенцията за социално подпомагане, с които МОН работи, подчерта Вълчев.

Според него са нужни повече усилия от страна на някои общини, за да се спазват нормите, разписани в Закона за предучилищното и училищно образование. Главният секретар на МОН каза още, че в последните години има малки вариации в броя на отпадналите ученици, като не може да се говори за тенденция, защото има години с лек спад в броя, както и такива с увеличение. 

Източник: actualno.com