Мнения

Отново поставиха въпроса за разделяне на БЕЛ

Въпросът с разделянето на дисциплината български език и литература на два отделни предмета беше поставен отново на преден план. Това направи преподавателят в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ проф. Боян Вълчев, който участва на конференция за проблемите на преподаването по български език в средните училища.

Във форума участваха представители на министерството на образованието и науката, на Съюза на филолозите българисти, от асоциацията „Родители“, както и учители.

Предложението на проф. Вълчев е, матура да се държи единствено по български език, тъй като темата засяга всички.

Зрелостният изпит в сегашната му форма той определя като имитация, защото не отговарял на никакви общоприети международни стандарти по отношение на изпитните задачи и скалата на оценяване.