Мнения

Отново обещаха готов проект за закон в близките месеци

Новият закон за училищното образование се превръща в приоритет не само за просветното ведомство, а за целия парламент, съобщи вчера председателят на комисията по образование и наука в НС Ваня Добрева.

Тя припомни, че документът се подготвя от много години, но така или иначе все още не е факт.

„Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова пое ангажимент до края на годината да ни предостави този проект“, каза още Добрева.

Добрева повтори думите на министъра, че практическата насоченост в клас трябва да се увеличи.

„Предвид статистиката, с която сме запознати, а именно, че 80% от отпадащите ученици, напускат училище по социални причини, считаме, че училището трябва да засили своята социална роля и да се превърне в основен фактор за намаляване на неграмотността и социалното изключване“, заяви още тя.

Всеки един субект в сферата на образованието трябва да бъде мотивиран – ученици, педагози и родители.