Училища

Отново настояват вторият държавен зрелостен изпит да бъде по математика

Зад становището вторият държавен зрелостен изпит да бъде по математика, а не по предмет по избор, застана отново директорът на варненската Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Павлин Петков. Организацията, която той оглавява – Сдружение на математическите и природоматематическите гимназии в страната, ще продължи да настоява за това. В момента държавният зрелостен изпит по математика се избира по желание като втори зрелостен изпит. Учебно изпитната програма включва учебно съдържание по алгебра, геометрия, комбинаторика, вероятности и статистика, с което се проверяват основни знания, умения и компетентности и е разработена на базата на учебните програми по математика за ІХ, Х и ХІ клас- задължителна подготовка.
Наближаващият празник 24-ти май бе повод варненската Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ да си припомни постигнатите през годината успехи. Възпитаниците й са получили над 20 престижни награди. Гордост за училището е и наградата „Варна“, чийто носител е Виктория Христова – ученик на годината в природо-математическата област.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg