Ученици

Отличници взимат до 800 лв стипендия

Студентите отличници могат да получат до 800 лв накуп в края на семестъра. Парите идват по линия на проекта „Европейски стипендии и награди“.

Взима се по 120 лв месечна стипендия, но има възможност да се получи и допълнителна награда от 200 лв. при положение, че учащите се освен отличен успех имат и допълнителни разработки – курсови работи и реферати, съвместна работа по проекти с преподавателите си, както и участие в научни конференции.

Брюксел отпуска общо 46 млн. лв за евростипендии за тази и миналата година, пише „Стандарт“.

Тъй като класираните студенти за 2010-2011 г. са били малко, част от парите са останали и ще бъдат раздадени допълнително този семестър. Средно на университет по около 8% от студентите ще се възползват от възможността.

Успех 4,00 е най-ниският, с който може да се кандидатства. Миналата година по-висок успех са показали младежите в хуманитарните специалности, биохимия и теология, а един медицински университет е раздал парите само на пълни отличници.

Наградите се дават само в области, от които пазарът на труда има нужда. Затова тази година от тях са изключени юристите, както и професионалните направления спорт и военно дело.