Мнения

Откриха научна конференция в София

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова откри конференция на тема „Национални политики за стимулиране на елитни научни изследвания”, посветена на 60-годишнина на фондация „Александър фон Хумболт“, която се откри днес в София. Гост на форума е проф. Хелмут Шварц, президент на фондацията.

В обръщението си към участниците в конференцията министър Клисарова подчерта, че предстояща задача на българското правителство е да се подготви новият програмен период 2014-2020, който обхваща интервенции по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, подготовка на координационен механизъм за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ и  актуализиране на Националната пътна карта за научна инфраструктура.

„Всичко това ще допринесе за създаването на устойчива национална политика за изграждане и поддържане на върхови научни изследвания на световно ниво“, каза проф.  Клисарова.

Тя припомни казаното от Александър фон Хумболт, че науката винаги трябва да остава на равнището на един все още нерешен проблем. Защото готовата система от знания лесно може да бъде овладяна, но винаги за търсещия ще изплува непрестанният копнеж към истината.

В конференцията, организирана от Хумболтовия съюз в България, участват наши учени – стипендианти на фондация „Александър фон Хумболт“, представители на научната общност и на държавни институции, на Министерството на образованието и науката на Германия, на Немското изследователско общество.

Конференцията ще продължи до 7 декември 2013 г.