Учители

Открита бе VІІ национална конференция „ИТ в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”

Вчера – 12 април 2009 г., бе открита VІІ национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, организирана ежегодно от Майкрософт България в рамките на глобалната инициатива на компанията „Партньори в познанието” и в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката. В конференцията участват над 150 учители от цялата страна, които активно прилагат информационните и комуникационни технологии в образователния процес. Тази година конференцията се провежда на 12 и 13 април.

 

Форумът бе открит от г-жа Теодора Върбанова – ръководител Образователни програми, Майкрософт България и с речи на г-н Орлин Кузов – директор, дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, МОМН; г-жа Ирена Димитрова – директор, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, Столична община; г-жа Милена Стойчева – изпълнителен директор, Джуниър Ачийвмънт – България.

 

В първия от двата дни на конференцията бяха представени:

 • политиката на МОМН за изграждане на електронни умения за XXI век
 • обучението по предприемачество в средното образование, което Джуниър Ачийвмънт – България;
 • Проект „Свързани класни” на Британски Съвет, който е за обучение с използване на ИТ
 • Проект обучение с използване на ИТ в началното образование „Енвижън” (Мишия проект) на учителките Десислава Миленкова от 137 СОУ, София и Румяна Неинска, 97 СОУ, София;
 • Новите технологии за обучение по и чрез използването на ИТ.
 

Сред технологиите за обучение по и чрез използването на ИТ се открои MultiPoint Server, която позволява множество ученици да работят с един компютър, като мониторите, мишките и клавиатурите им са свързани с него, което спестява десетки хиляди левове разходи на училищата.

 

Политиката на МОМН за изграждане на електронни умения за XXI век

 

се основава на стратегията на Европейския съюз за развитие на електронните умения, като фактор за осигуряване на конкурентоспособност, растеж и заетост. Тази политика ще се състои в промяна начина на обучение на учениците, осигуряване на съвременни програми за обучение, както и в насърчаване на младите хора да избират професии в сферата на ИТ.

 

Обучението по предприемачество в средното образование от Джуниър Ачийвмънт

 

се състои в управление от учениците на виртуални предприятия, като създават бизнес планове за целта, търсят бизнес възможности и са ангажирани в отделните аспекти от дейността на едно предприятие. Благодарение на обучението по предприемачество, младите хора придобиват; предприемаческо мислене, поведение и култура; практически умения за работа и включване в пазара на труда; финансова грамотност; бизнес умения и култура, и др.

 
Проектът „Свързани класни стаи”
 

е реализиран успешно в ред европейски държави от Британски съвет и се състои в съвместна работа на различни класове посредством системата Live@edu на Майкрософт. Проектът развива уменията за съвместна работа на учениците, както и предоставя възможност за създаване на контакти и връзки с други култури.

 
Проектът „Енвижън”,
 

известен още и като „Мишия проект” се състои в обучение в началното училище чрез информационни технологии, като всеки ученик е с безжична мишка, свързана с единствен компютър, който е свързан с прожектор. Посредством персонализираните курсори на мишките на учениците, те извършват различни действия, визуализиращи се на екрана, на който се прожектира. Проектът бе отличен с награда на VІІ Европейски форум за новаторско образование в Берлин, за което Teacher.bg информира своевременно.

 
Новите технологии в образованието,
 

представени на форума бяха:

 • Microsoft MultiPoint Server, за който по-горе бе упоменато, че спестява десетки хиляди левове разходи на училищата;
 • Интерактивни географски карти;
 • Новото в Microsoft Office 2010;
 • Windows 7 в българското образование;
 • Internet Explorer 8;
 • Windows Server 2008 R2;
 • Visual Studio 2010
Гост-лектор бе Дойчин Василев – един от българите, покорили Еверест, който представи изкачванията си чрез филми, заснети от него по време на походите до върха. Неговата презентация бе озаглавена „Пътят към върха”, което символизира пътят към успеха – тежък, колкото и изкачването на осем хилядник.
 

Някои от темите ще бъдат подробно представени в Teacher.bg.

 

Днес – 13 април, ще бъдат представени инициативите за 2010 – 2011 г. по програмата „Партньори в познанието” на Microsoft, безопасният интернет – от Георги Апостолов, ръководител проект „Безопасен интернет”, Фондация ПИК; и Live@edu в българските училища.