Училища

Откриват училището в Съединение навръх Деня на народните будители

На 1 ноември, четвъртък, Ден на българските народни будители, премиерът на Република България и министърът на образованието ще открият нова сграда на Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ – град Съединение.

Размерът на инвестицията, която е финансирана от МОМН е 1 000 000 лева. Сумата е предоставена за строително – монтажни дейности и обзавеждане на сградата, информира пресцентърът на МОМН.

СОУ „Христо Ботев“ – град Съединение е единственото средно общообразователно средищно училище, в което се обучават ученици от всички населени места в общината, след оптимизиране на училищната мрежа и закриване на училищата в близките села през 2008 година. През 1983 година е направена първа копка на 16-класно училище, но проектът не е бил реализиран.

По-късно същия ден в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение министър Сергей Игнатов ще връчи на учители за високи постижения в професионалната дейност и принос в развитието на българското образование ежегодната награда „Константин Величков“.

Връчването ще е на тържествена церемония след откриването на новата сграда на училището. Наградата „Константин Величков“ се връчва на учители от различни културно-предметни области, от различни етапи и степени на образование за:

  • Работа с изявени и даровити деца и ученици; работа с деца със специални образователни потребности;
  • Методическа, творческа и иновативна дейност;
  • Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността и извънкласни занимания.