Училища

Откриват нов факултет в Университета “Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас

Правителството ще предложи на Народното събрание да приеме решение за откриването на нов факултет в структуратa на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Той ще е „Обществено здраве и здравни грижи“ и в него ще се извършва обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Това реши Министерският съвет на изнесено заседание, което се проведе в Бургас, предава пресцентърът на МОН.

Предложението за откриването на новия факултет е на Академичния съвет на висшето училище и е подкрепено с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

С откриването на факултета ще се отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри за медико-социални грижи, за рехабилитационни и възстановителни дейности, както и за подготовка на кадри за нуждите на балнеотуризма. Това от своя страна ще доведе до подобряване на здравно-демографската ситуация в Югоизточния регион на страната.