Мнения

Откриват “Бизнес и образование“ в рамките на “Европейска седмица на е-уменията 2012“

БАИТ в партньорство с в. Капитал и Представителството на ЕК у нас организират конференцията „Бизнес и образование“, която ще се проведе на 20 март 2012 г. от 10:00 ч. в Хотел Шератон.

Конференцията се провежда в рамките на проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012“, чийто изпълнител за България е БАИТ.

Събитието си поставя за цел да отговори на въпроса „Какво да е образованието, за да е конкурентен бизнеса“. Негов основен акцент ще бъдат е-уменията като ключов фактор за връзката между образованието и бизнеса.

В дискусионните панели участие ще вземат представители на водещи ИТ компании като Георги Ранделов – Майкрософт, Саша Безуханова – Хюлет Пакърд, Адриан Чорояну – мениджър „Бизнес развитие“ на Интел, Огнян Трaянов – Технологика, както и Анна-Мари Виламовска, Секретар по здравеопазване, oбразование и наука към  Президента на Република България, Джамил Салми – главен експерт в областта на висшето образование в Световна банка,  Андре Ришие – експерт в Генерална дирекция „Предприятия и Промишленост“ на Европейската комисия , представители на наши и чужди университети.

Специален гост ще бъде Министър Сергей Игнатов,   който е посланик  на Европейската седмица на е-уменията 2012 у нас.

Конференцията ще се открие от Зинаида Златанова, ръководител на представителството на ЕК в България  и Теодор Захов, издател на Икономедиа, председател на УС на БАИТ.

Това мащабно събитие ще даде възможност да се фокусира общественото внимание върху ползите от е-уменията и ИКТ образованието за намиране на добра работа и реализирането на успешна кариера, върху приноса на новите технологии за иновативността, конкурентоспособността и растежа на компаниите, върху социалните промени, водещи до зелени и устойчиви икономики. Ще бъде място, където ще се срещнат представители на бизнеса и на образователните институции и ще дискутират въпросите на е-образованието, възможностите за сътрудничество и прилагането в образователните системи на европейските страни, ще споделят  ценен опит от постигнатото до сега.