Мнения

Откриване на Областен конкурс-изложба “В света на природата – Детските права и отговорности“

Във връзка с реализиране на дейностите на Регионален инспекторат по образованието – Плевен за учебната 2012/2013 г., инициативите на Националната кампания „Участвам и променям“ и обявяването на 2013 година за Европейска година на гражданството, на 08.05.2013 г. от 10:00 часа, в салона на ЦДГ „Юнско въстание“ гр. Плевен, предстои откриването на традиционния областен конкурс-изложба за дидактични помагала и пособия „В света на природата – Детските права и отговорности“ и награждаване на отличените участници.

Дейността се организира съвместно с Регионален комитет – Плевен към Българския национален комитет на Световната организация по предучилищно образование – ОМЕП и със съдействието на община Плевен.

През тази година, конкурсът има за цел да покаже как децата се обучават и възпитават в знания за техните детски права и отговорности за тяхното спазване, как от ранна детска възраст се формира отношение към значимостта на гражданските ценности и умения за обществено – значимо поведение и отношение към света, който ни заобикаля.  

Ще бъдат представени продукти, изработени и използвани в педагогическата практика от деца, учители и родители, разпределени в четири основни категории – дидактични постери и табла, презентации, албуми и дидактични пособия.

За повече информация
5800 Плевен ул. „Д. Константинов“ 23 тел: (064) 800 954  факс: (064) 841 272
РИО Плевен