Ученици

Отговори от НВО по математика за 4.клас

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от Националното външно оценяване по математика на четвъртокласниците.

Изпитът се състоя от 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор. Пет задачи изискваха кратък свободен отговор, имаше и една текстова задача с практическа насоченост. Максималният брой точки на всеки изпит е 100, които се преобразуват в оценка.

Вчера се проведе Националното външно оценяване по български език и литература.

Резултатите и от двете препитвания ще са готови на 7 юни.

Източник: МОН