Ученици

Отговори на теста по математика на НВО за 4-ти клас

Ето верните отговори на Националното външно оценяване по математика за 4 клас.

Близо 56 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по математика.

Тестът е с общо 25 задачи. От тях 18 имат избираем отговор, при 5 е необходим кратък свободен отговор, една задача е с разширен отговор и една с три подусловия.

Ето и верните отговори: https://mon.bg/upload/35920/nvo_4klas_math_30052023.pdf Оценките са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Максималният брой точки на всеки изпит е 100.

Източник: МОН