Училища

Отварят център за реинтеграция на отпаднали ученици

Център за реинтеграция на отпаднали ученици ще бъде основан в Дупница, информират централните печатни медии. Той ще се помещава в училище „Св. Климент Охридски“.

Средствата за осъществяване на проекта за 50 000 лв и идват по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като общината в партньор в него. Центърът ще се занимава с връщането на вече отпаднали ученици в образователната система.

Освен това ще се създават предпоставки, да не се стига до повторното им отпадане.

Центърът ще бъде посещаван предимно от деца в неравностойно положение. Експертите от района смятат да анализирарт причините, които водят до отпадането на децата от училище, след което да направят всички възможно, за да ги върнат там.

Предвиждат се индивидуални програми за работа с всяко дете. В целия процес ще бъдат включвани и родителите.