Институции

Отбелязваме Международния ден за безопасен интернет

Днес светът отбелязва за 13-и път международния Ден за безопасен интернет. Започнал като инициатива на Европейския съюз, Денят отдавна излиза извън рамките му и през 2015 г. беше отбелязан в 110 държави на всички континенти.

Това е ден, в който общественото внимание се фокусира върху онлайн рисковете за деца и млади хора и върху необходимостта родители, образователни институции и други организации да полагат все повече усилия за развитие на дигитална и медийна грамотност у децата от най-ранна възраст.

Всяка година Денят за безопасен интернет слага началото на кампании, включващи различни дейности и инициативи във всяка държава. В страните от ЕС инициативите се координират от националните Центрове за безопасен интернет.

По случай Деня за безопасен интернет 2016 г. българският Център поставя началото на 3 кампании, насочени към деца, тийнейджъри и родители:

#облечисебе: Кампания, разработена заедно с група младежи и насочена срещу сексуализираното поведение в интернет и произтичащите от него модели на онлайн насилие по полов признак. Кампанията се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Програма „Киберскаут“ 2016 г.: За втора поредна година със съдействието на Теленор България ще бъдат организирани обучение на киберскаутски отряди в още 6 области в страната, които ще се състезават помежду си за най-добра и интересна дейност.

Програма за обучение на родители: Със съдействието на Майкрософт България ще бъде разработен наръчник за родители и ще бъдат организирани обучения за родители, които да ги запознаят с рисковете за децата в интернет и начините за справяне с тях.

Българският център за безопасен интернет ще отбелжи 9 февруари със събитие в НДК (литературен клуб „Перото“) „Конференция за бъдещето на интернет: „Какво „да“ и какво „не“…за няколко лайка повече?“ с участието на деца, младежи, родители, учители, представители на институции и други професионалисти. Събитието ще бъде открито с награждаване на три групи „киберскаути“ – ученици от 5 и 6 клас от Попово, Смолян и Видин. Центърът за безопасен интернет в сътрудничество с „Теленор България“ ЕАД и МВР проведе състезание, в което участваха ученици от 5 области в страната, които преминаха обучение по онлайн безопасност. В рамките на надпреварата киберскаутите проведоха редица инициативи, насочени към техни връстници. Първите 3 места бяха присъдени на най-интересните и полезни идеи.

На пресконференция ще бъдат представени резултатите от няколко изследвания за използването на дигиталните технологии от децата и как възрастните ги подкрепят, както и някои тревожни тенденции, една от които е, че децата имат достъп до много и разнообразни дигитални технологии и медийно съдържание дори в семейства под прага на бедността. Другата тенденция е , че децата могат да се сблъскат с неподходящо съдържание и/или поведение през сайтове, които активно използват. За да се избягнат отрицателно въздействие, децата имат нужда от умения, знания и нагласи, определяни като дигитална и медийна грамотност. Много от родителите и учителите не умеят да предадат такива умения на децата и надценяват възможностите си да упражняват контрол.

Необходимо е образователната система да поеме своята отговорност и да въведе учебни програми, които възпитават дигитална и медийна грамотност у децата още от предучилищна възраст и в начален училищен етап, а за да има резултати, е нужно сътрудничество между училището, родителите, академичната общност, институциите и бизнеса.

Запитани кои са любимите им играчки, децата веднага посочват таблет или смартфон. Това показват резултатите от изследването „Децата до 8 години и дигиталните технологии“ на НЦБИ, координиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация Родители. Резултатите са от проведени интервюта със семейства с поне едно дете на възраст до 8 години с различен социално-икономически статус, образователен профил и етническа принадлежност. Методиката на изследването е разработена от Joint Research Center към Европейската комисия, като в момента се прилага в 19 държави.

Децата започват за използват таблет или смартфон вече на 3-4 години и бързо стават самостоятелни. Използват ги най-вече за игра, слушане на музика и гледане на филми.

Много родители се решават да купят устройство на детето, защото виждат с какъв интерес и възхита то се отнася към таблета или смартфона на приятелите си. Родителите вярват, че трябва да подготвят децата си за свят, в които уменията да използват технологиите са решаващи.

Повечето деца имат профили във Фейсбук, направени от родителите им. „Направих й Фейсбук профил, защото тя си общува с деца, които също имат регистрации в сайта и ако тя няма такава би се чувствала изолирана“, казва майка на дъщеря в първи клас.

Когато децата са подкрепени от възрастните, технологиите могат да носят значителни ползи за тяхното развитие. Това е особено вярно за ромски семейства.

Източник: БГНЕС