Учители

Отбелязваме денят на числото Пи

Днешният ден, 14 март (свикнали сме да го пишем 14.3, но един от вариантите за изписване е 3/14) е т.нар. Ден Пи. Това е празник, на който се празнува математическата константа π (пи).

π (произнася се пи) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа. π е част от много формули в геометрията, отнасящи се до окръжности и сфери.

Денят на приближение до пи (Pi Approximation Day) e 22 юли или 22/7 (при календарен запис ден/месец), тъй като дробта 22⁄7 е известно приближение на π.

22 делено 7 е 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата стойност на π, закръглена до 100-ния знак след десетичната запетая, е

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 …

Денят е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…

На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи. Денят Пи се отбеляза в България, Гърция и Турция на 14 март 2010 г. в 3:14.

И още нещо крайно любопитно. На 14 март се пада също така и рождената дата на Алберт Айнщайн.

Източник: Уикипедия