Учители

Остър недостиг на учители във Велико Търново

През тази учебна година в област Велико Търново ще има остър недостиг на преподаватели. В учебните заведения в областта са освободили 80 места за педагози, съобщи БНР. Най-много са свободните места за начални учители и възпитатели в занималните.

По думите на директора на Регионалното управление на образованието във Велико Търново Розалия Личева от останалите позиции най-много учители се търсят по математика. Свободните позиции са главно в училищата във Велико Търново.

Сериозен недостиг от преподаватели имало и в университетите. Липсвали кадри, които да преподават природните науки – биология, физика, химия.

Стана ясно още, че училищата в селата Страхилово и Горско Ново село от тази учебна година се закриват. Заповедите за закриването на учебните заведения са обнародвани в „Държавен вестник“.

Източник: news.bg