Основно меню и подменюта

Началният работен екран съдържа основното меню за избор в работен режим: „Начало“, “Учебна дейност“, “Справки“, „Склад“ и „Администрация“ (в ляво на работното поле, фиг. 1)

фиг. 1

и централно като икони, съответните им подменюта или като падащи менюта при избор. (фиг. 2)

фиг. 2

Меню  “Учебна дейност“ съдържа подменюта: „Предмети“, „Класове“, „Учители“, „Ученици“, Часове“, „Смени“, „Програма 1“, „Програма 2“, „График програма“, „Дневник“, „Неучебни дни“, „Срочни оценки“, „Годишни оценки“, „Отсъствия“, „Днес“, „Днес (родител)“, „Събития“, „Дневна програма“, „Родители“, „Оценки“, „Наказания“, „Отучвания“, „Материали“, „Видео уроци“, „Пароли“.

« начало