Основно меню и подменюта

Началният работен екран съдържа основното меню за избор в работен режим: „Начало“, “Учебна дейност“, “Справки“, „Склад“ и „Администрация“ (в ляво на работното поле, фиг. 1)

фиг. 1

и централно като икони, съответните им подменюта или като падащи менюта при избор. (фиг. 2)

фиг. 2

Меню  “Учебна дейност“ съдържа подменюта: “Предмети”, “Класове”, “Учители”, “Ученици”, Часове”, “Смени”, “Програма 1”, “Програма 2”, “График програма”, “Дневник”, “Неучебни дни”, “Срочни оценки”, “Годишни оценки”, “Отсъствия”, “Днес”, “Днес (родител)”, “Събития”, “Дневна програма”, “Родители”, “Оценки”, “Наказания”, “Отучвания”, “Материали”, “Видео уроци”, “Пароли”.

« начало