Ученици

Основен здравословен проблем при учениците са затлъстяванията, очните заболявания и астмата

При учениците основен здравен проблем е затлъстяването и то обхваща 18,4 на хиляда. Това беше съобщено на пресконференция в МЗ, посветена на здравословно състояние на учениците през 2009 г.

Д-р Маша Гавраилова от отдел „Опазване на общественото здраве” на МЗ посочи, че на второ място в структурата на моментната болестност при учениците са болестите на окото – смущение в зрението, нарушения на рефракцията и акомодацията, слепота и намалено зрение, които са регистрирани при 14,6 ‰. На трето място е астмата, която е диагностицирана при 7,4 на 1 000 прегледани ученици.

Анализът е изготвен на база резултати от профилактичните прегледи, извършени от личните лекари в периода септември – декември 2009 г. Тези прегледи са обхванали 82,5 % от учениците. Медицинските специалисти от училищата са предоставили информацията в съответната РИОКОЗ като данните са обобщени за всяка област и за цялата страна. Структурата на моментната болестност е определена на базата на честотата на случаите на 1 000 прегледани ученици. За 2009 г. с отклонение в здравословното състояние са 89 от 1 000 прегледани ученици.

Наличните данни за регистрираните заболявания при профилактичните прегледи дават възможност да се анализира здравословното състояние на учениците от първите, седмите и десетите класове.

На 87,3%. от първокласниците са проведени профилактични прегледи. С отклонения в здравословното състояние са 121 на 1 000 прегледани – 28 на хиляда са със затлъстяване и 16,3 на хиляда с болести на окото. На трето място са първокласниците с бронхиална астма – 12‰.

Годишните прегледи са обхванали 80,7% от седмокласниците в страната. При 146 от 1000 прегледани са регистрирани отклонения в здравословното състояние. При 34,8 на хиляда от прегледаните учениците е регистрирано затлъстяване, следвани от болестите на окото – 26,5 на хиляда.

При десетокласниците са проведени профилактични прегледи на 77,2%. Със здравословен проблем са 117 от 1000 прегледани. И при тази възрастова група затлъстяването и болестите на окото са най-честите проблеми – регистрирани при 24,7 ‰ и съответно болести на окото при 20,3 ‰.