Ученици

Осмокласниците ни – последни в Европа по гражданско образование

Българските осмокласници са на последно място в Европа по ниво на гражданско образование. Това сочат резултатите от проучване в 24 държави от целия свят, в три от които знанията на децата са под минималните. Сред останалите 21 страни, учениците в които са издържали теста, България се нарежда на 16-та позиция, а момичетата у нас показват по-високо ниво на гражданско образование от момчетата. Изследването е направено сред 94 000 ученици и резултатите от него все пак са по-високи от друго подобно проучване, направено през 2009 г. Те бяха представени от Светла Петрова, началник отдел в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Средният резултат на нашите момичета е 511 точки, а на момчетата 473 точки. „Отново се потвърждава констатацията, която правим от отдавна, че българските момичета имат по-добри умения за мислене или тяхната подготовка в по-фундаментален аспект е по-добра от тази на момчетата“, коментира Петрова. Тя съобщи, че според българските осмокласници, участвали в изследването, изучаването и познаването на родната история е значително по-ценна характеристика на добрия гражданин, отколкото за останалите осмокласници.

Информирането за политическите събития и демонстрирането на уважение към представителите на властта е по-малко ценно за българските ученици, отколкото за техните връстници, сочат резултатите от изследването. „Ясно се вижда, че членуването в политически партии не е сред ценностите на добрия гражданин както за българските ученици, така и за останалите осмокласници от изследването“, заяви Петрова.

Според осмокласниците от изследването най-големите заплахи за човечеството са замърсяването на околната среда, тероризмът, недостигът на вода и храна, заразните заболявания, промяната на климата, бедността, престъпността и други.

По темата за равенството в демократичното общество „общият извод е, че за почти половината от българските ученици политическите изяви и гражданската активност са по-скоро територия за мъжете, отколкото за жените“, коментира Петрова. Тя отбеляза, че момичета от изследването от всички държави и от България подкрепят идеята, че трябва да има равенство между половете – в обществените изяви и в политическия живот.

Източник: dariknews.bg