Ученици

Осми национален конкурс за рисунка “Морето не е за една ваканция“

Община Бургас и Общински детски комплекс – Бургас организират Осми национален конкурс за рисунка „Морето не е за една ваканция“.

Целта на конкурса е да привлече вниманието на децата към морето като символ на град Бургас, към необходимостта от грижи за опазване на чисти морските води и плажове и богатото биоразнообразие на Черно море.

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

– четвърта група на ЦДГ и ОДЗ
– 1-4 клас
– 5-8 клас
– 9-12 клас

Всяко училище, школа или участник може да представи най-много три рисунки в съответната възрастова група. За ЦДГ и ОДЗ се допускат до 5 рисунки от детско заведение.

Краен срок: 17 октомври 2013 г.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС
За конкурса „Морето не е за една ваканция”
Ул.“Райна княгиня“ №11
Гр.Бургас 8000

За допълнителна информация:
Тел: 056/ 84-45-49 –Соколова, Йорданова и Любомирова
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Повече информация за конкурса