Ученици

Осми национален конкурс за приложно изкуство “Морето не е за една ваканция“

Община Бургас и Общински детски комплекс – Бургас организират Осми национален конкурс за приложно изкуство „Морето не е за една ваканция“.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

– 1-4 клас
– 5-8 клас
– 9-12 клас

Всяко училище, школа или участник може да представи най-много три приложни творби в съответната възрастова група. Приложните творби да бъдат леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.

Краен срок: 17 октомври 2013 г.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС
За конкурса „Морето не е за една ваканция”
Ул.“Райна княгиня“ №11
Гр.Бургас 8000

За допълнителна информация:
Тел: 056/ 84-45-49 –Соколова, Йорданова и Любомирова
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Повече информация за конкурса