Ученици

Осми международен фолклорен конкурс “Пауталия“ 2014

Целта на конкурса е да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.

Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15 до 17 годишна възраст.

Конкурсът се провежда в 3 раздела:

– Народни танци
– Народни песни
– Авторска песен

Краен срок: 20 юни 2014 г.

Още информация