Мнения

Осма национална конференция “Е-образование“

На 13 ноември 2012 г. ICT Media ще бъде домакин на 8-ми годишен форум по е-образование. Събитието ще се проведе в хотел Шератон, София и ще събере на едно място представители на:

  • основното, начално и средно образование (учители, директори, заместник-директори)
  • висшето образование (ректори, зам. ректори, декани, зам.декани, ръководители на катедри)
  • библиотеките в страната
  • кариерните центрове към българските ВУЗ-ове
  • студентските асоциации и организации с идеална цел в сферата на е-образованието

Изданията на конференцията традиционно се организират със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката, Съвета на ректорите и Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

Прочетете повече за конференцията