Мнения

Осигуриха нови 25 млн. за висше образование

По предложение на Министерство на образованието, младежта и науката, Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“ одобри три нови операции в областта на висшето образование, информира пресцентърът на МОМН.

Чрез тях ще бъдат инвестирани 25 млн. лв. за:

  • Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища;
  • Актуализиране на учебните програми във висшето образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда;
  • Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища.

Трите операции ще се реализират чрез процедура за подбор на проекти и ще стартират през 2012 г.